Transportation & Mobility

ZESTAWIENIE

Łączenie doświadczenia i wiedzy z szybko zmieniającym się światem

Niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie możliwości zasilania i sterowania, czy też umożliwienie optymalnego funkcjonowania systemów danych i komunikacji, nasze rozwiązania kablowe z powodzeniem wyposażają pojazdy transportowe i infrastrukturę na całym świecie, udowadniając swoją wartość każdego dnia, nawet w bardzo wymagających i wysoce wyspecjalizowanych środowiskach.

Na wszystkich kontynentach, w zastosowaniach obejmujących lotnictwo, transport morski, kolejowy i drogowy, aż po branżę mobilności pionowej (windy), specjalistyczne rozwiązania kablowe Prysmian Group znajdują się w centrum znaczących projektów międzynarodowych; wspierając pracę głównych klientów dzięki wysokowydajnej, trwałej i bezpiecznej technologii.

Contact us

Select contacts by department

Marketing Department