Group's Helpline

ZESTAWIENIE

Nasze najskuteczniejsze narzędzia do identyfikacji oszustw i nadużyć

Nasz Kodeks Etyki ustanawia system wartości dla firmy i określa poziom postępowania, jakiego oczekujemy od każdego z naszych pracowników. Stanowi on skuteczne narzędzie zapobiegania nieodpowiedzialnemu lub niezgodnemu z prawem postępowaniu osób pracujących dla nas lub w naszym imieniu. Chcieliśmy jednak pójść jeszcze dalej.

Wdrożyliśmy narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości - infolinię Grupy Prysmian. Programy infolinii są jednym z najskuteczniejszych narzędzi do identyfikowania oszustw i wykroczeń. W rzeczywistości doniesienia pracowników odegrały tak znaczcą rolę w wykrywaniu oszustw i nieetycznych praktyk, że zostały przyjęte przez wiele dużych międzynarodowych korporacji.

Nasza infolinia jest zgodna z najnowszymi najlepszymi praktykami i etycznymi kwestiami zgodności, jednocześnie zwiększając świadomość pracowników na temat naszych zasad dotyczących korupcji.

Utworzyliśmy dedykowane i bezpieczne kanały (w tym linie telefoniczne i portal internetowy) dla osób, które chcą zgłosić niewłaściwe postępowanie zawodowe. Kanały te są zarządzane przez zewnętrzną niezależną firm NAVEX Global, która ma wiążący mandat do ochrony tożsamości wszystkich osób korzystających z infolinii. Działają one również jako pośrednik w przekazywaniu wszelkich wymaganych informacji uzupełniających, powiązanych pytań i odpowiedzi, a także informacji o rozwiązaniu sprawy.

Oprcz tych kanałów utworzyliśmy komitet ds. infolinii. Działa on w celu dokładnej oceny wszelkich zgłoszeń, przeprowadzania konkretnych dochodzeń w sprawach, w których jest to wymagane, oraz przyjmowania spójnych i odpowiednich środków.

DEDYKOWANE I BEZPIECZNE KANAŁY:

Group's Helpline

Infolinia grupy

Infolinia grupy
human-rights

Prawa człowieka

Prawa człowieka
Diversity and Inclusion

Różnorodność i integracja

Różnorodność i integracja