Global Presence

PRZEGLĄD

Międzynarodowy zasięg, lokalne doświadczenie

Jesteśmy innowacyjnym światowym liderem, jeśli chodzi o technologię kablową, co idzie w parze z imponującą obecnością na całym świecie. Obejmując 50 krajów, 108 fabryk, 25 ośrodków badawczo-rozwojowych i zatrudniając około 29 000 pracowników, mamy strategiczny zasięg, który pozwala nam z łatwością obsługiwać wschodzące rynki i społeczności na całym świecie.

Globalna obecność. Lokalne doświadczenie.

close
North America LATAM Europe MEAT APAC
CANADA ARGENTINA CZECH REPUBLIC ANGOLA AUSTRALIA
U.S.A BRAZIL ESTONIA IVORY COAST CHINA
- CHILE FINLAND OMAN INDIA
- COLOMBIA FRANCE TUNISIA MALAYSIA
- COSTA RICA GERMANY TURKEY INDONESIA
- ECUADOR HUNGARY - NEW ZEALAND
- MEXICO ITALY - PHILIPPINES
- - NORWAY - THAILAND
- - PORTUGAL - -
- - ROMANIA - -
- - RUSSIA - -
- - SLOVAKIA - -
- - SPAIN - -
- - SWEDEN - -
- - THE NETHERLANDS - -
- - U.K. - -

Wyniki na dzień 31 grudnia 2021 r.

Sprzedaż na poziomie 12,736 mld euro

Skorygowana EBITDA na poziomie 976 mln euro

Rekordowe wolne przepływy pieniężne na poziomie 365 mln euro  

Sprzedaż w segmencie projektów osiągnęła 1 594 mln euro

Sprzedaż w segmencie Energii wyniosła 9 557 mln euro

Sprzedaż w segmencie telekomunikacji wyniosła 1 585 mln euro

Wyniki na dzień 31 grudnia 2021 r.

Sprzedaż w 2021 r. według obszaru geograficznego

EMEA

52%

EMEA

NORTH AMERICA

30%

Ameryka Północna

latin america

9%

Ameryka Łacińska

ASIA

9%

Azja-Pacyfik

Model biznesowy zrównoważony według segmentów i obszarów geograficznych

Zróżnicowany portfel działalności jest mocną stroną Grupy Prysmian, jako jedynego globalnego lidera z modelem biznesowym zrównoważonym między obszarami o różnych profilach, gdzie każdy segment odgrywa precyzyjną rolę w ogólnej strategii, biorąc pod uwagę stabilność, potencjał wzrostu i generowanie możliwości.

Historycznie rzecz biorąc, obszar Energii zapewniał najbardziej stabilne wyniki, podczas gdy obszary Projektów i Telekomunikacji charakteryzowały się większą dynamiką. Przejęcia zawsze wpisywały się w strategię utrzymania równowagi: General Cable umożliwiło Grupie dywersyfikację geograficzną, z silną ekspozycją na rynek północnoamerykański, który ma inną strukturę i bardziej skonsolidowaną dynamikę. Dodatkowo, podczas gdy pozycjonowanie Grupy Prysmian jako producenta kabli pozostaje centralne, część naszej działalności czyni nas dostawcą rozwiązań sieciowych, wykorzystując zdolność do coraz ściślejszej integracji różnych komponentów - inżynierii, instalacji, monitorowania sieci i usług posprzedażowych - w celu świadczenia usług o wartości dodanej, które zapewniają powtarzalne strumienie przychodów i budują długoterminowe partnerstwa z klientami. Jednocześnie Grupa jest w stanie identyfikować i rozwijać nisze rynkowe o wartości dodanej - takie jak rozwiązania dla branży windowej, kable do zastosowań multimedialnych, rozwiązania monitorujące opracowane przez Prysmian Electronics - jednocześnie uwalniając synergie niezbędne do zapewnienia efektywności kosztowej i oferowania kompleksowych rozwiązań zintegrowanych z zaawansowanym sprzętem cyfrowym.