Elektryfikacja

EN - Markets - Electrification

Kompleksowa i zróżnicowana oferta w zakresie elektryfikacji przemysłu

Nasze innowacyjne rozwiązania kablowe spełniają potrzeby różnorodnych zastosowań, aby wykorzystać możliwości, jakie daje elektryfikacja.

Elektryfikacja końcowych zastosowań energii jest kluczowym filarem dekarbonizacji i jednym z głównych wysiłków wymaganych do osiągnięcia celów zerowej emisji wyznaczonych na całym świecie.

Oczekuje się, że podczas gdy globalne zapotrzebowanie na energię pozostanie stabilne w ciągu najbliższych 30 lat, udział energii elektrycznej w całkowitym koszyku energetycznym podwoi się z 20% do 40% w tym samym okresie, głównie z powodu przesunięcia zastosowań opartych na paliwach kopalnych - takich jak ogrzewanie gazowe lub silniki spalinowe - w kierunku energii elektrycznej, w szczególności ze źródeł odnawialnych, oraz z powodu rosnącej ekspansji zastosowań opartych na energii elektrycznej, takich jak centra danych.

Im bardziej rosną zastosowania energii elektrycznej, tym większe jest zapotrzebowanie na szeroką i wyspecjalizowaną ofertę rozwiązań kablowych, aby zaspokoić potrzeby różnorodnych zastosowań i wykorzystać możliwości oferowane przez ten megatrend kształtujący rynek.

Dzięki naszej nowej strategii biznesowej Connect to Lead chcemy wykorzystać możliwości wynikające z megatrendów strukturalnych napędzających rynek kablowy i stać się globalnym dostawcą rozwiązań kablowych, który przewodzi transformacji energetycznej i cyfrowej.

Elektryfikacja końcowych zastosowań energii

Dekarbonizacja systemu energetycznego opiera się w dużej mierze na elektryfikacji.  Scenariusze Komisji Europejskiej pokazują, że do 2050 r. ponad trzy czwarte końcowego zapotrzebowania na energię zostanie zelektryfikowane.

Elektryfikacja oznacza zastąpienie źródeł energii zasilanych paliwami kopalnymi energią elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii w różnych zastosowaniach końcowych - w tym w procesach produkcji przemysłowej, transporcie i logistyce oraz ogrzewaniu i chłodzeniu budynków. Zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie rosło w miarę odchodzenia od paliw kopalnych. Analizy KE pokazują, że elektryfikacja oparta na odnawialnych źródłach energii, uzupełniona o pośrednią elektryfikację sektorów trudnych do wyeliminowania, jest najbardziej opłacalnym i energooszczędnym sposobem ograniczenia emisji w sektorze energetycznym do zera netto do 2050 roku. Energia elektryczna będzie bezpośrednio pokrywać 57% końcowego zużycia energii, zapewniając jednocześnie kolejne 18% pośrednio poprzez wodór i jego pochodne.

Połącz się z liderem w elektryfikacji

Zgodnie z nową strategią biznesową Connect to lead, Prysmian zamierza wykorzystać możliwości wynikające ze strukturalnych megatrendów kształtujących przemysł kablowy i stać się globalnym dostawcą rozwiązań kablowych. Zgodnie z tą misją, jednostka biznesowa ds. elektryfikacji:

  • Zapewnia szeroką ofertę kabli, aby wspierać ciągły rozwój zastosowań elektrycznych we wszystkich segmentach przemysłu w skali globalnej.
  • Oferuje najnowocześniejsze technologie i przyszłościowe, zrównoważone rozwiązania
  • Kontynuuje współtworzenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów.