Operations

ZESTAWIENIE

Nie twórz po prostu czegoś. Stwórz coś niezwykłego

Produkcja jest duszą naszej firmy. Urodziliśmy się, by produkować. Dostarczamy naszym klientom wiodące na świecie produkty, stawiając ich w centrum naszej codziennej pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby naprawdę zrozumieć ich potrzeby w celu zapewnienia wyjątkowej obsługi - od samego początku, aż do zakończenia projektu i nie tylko.

Nasze zobowiązania

Kluczową częścią naszego sukcesu są zatem nasze procesy, jakość naszych produktów oraz możliwości naszych pracowników operacyjnych i produkcyjnych.

SERCE NASZEJ STRATEGII

Operacje w trybie Fast Forward

Posiadamy około 80 zakładów, wytwarzających wiele produktów i rozwiązań dla różnych klientów na różnych rynkach. W rezultacie ważne jest, aby ulepszać i harmonizować nasze praktyki produkcyjne - starając się unikać marnotrawstwa zasobów i wykorzystując know-how firmy oraz centra wiedzy specjalistycznej.

Taka spójność pomoże naszej firmie w rozwoju, ale co najważniejsze, przyniesie korzyści naszym klientom, pracownikom i akcjonariuszom.

Fast Forward jest sercem naszej strategii operacyjnej. Łączy ona nowe i istniejące inicjatywy, koncentrując się na zwiększeniu wartości dla klienta. Jak to osiągnąć? Poprzez promowanie szybkości i adaptacji w trzech głównych obszarach:

  1. Ludzie – szkolenia i tworzenie Sieci Dobrych Praktyk
  2. Zasoby produkcyjne – efektywność kosztowa, szczupła i prosta produkcja, jakość produktu
  3. Technologia produkcji – Fabryka 4.0

Coraz częściej jest to krytyczny czynnik w dostarczaniu naszych produktów i usług, który pomoże nam wyprzedzić konkurencję. Na każdym etapie chcemy szybko oferować naszym klientom to, co najlepsze w swojej klasie. Począwszy od szybkiej identyfikacji ich dokładnych potrzeb, a skończywszy na terminowym dostarczaniu wysokiej jakości produktów i rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb, popartych gwarancją szybkiego zarządzania wszelkimi krytycznymi sytuacjami. Nie poprzestaniemy na tym. Usprawniamy również procesy decyzyjne we wszystkich obszarach, co pozwala nam skuteczniej reagować na zapotrzebowanie rynku.

Oprócz zapewnienia szybkiej obsługi, nasza strategia Fast Forward zwiększy również naszą zdolność do dostosowywania naszych usług i łańcucha dostaw do wahań rynkowych i potrzeb klientów. Zwinność jest kluczowa w zarządzaniu wymaganiami klientów i w tym celu inwestujemy w duże, nowoczesne centra doskonałości, aby sprostać temu zapotrzebowaniu, zarówno regionalnie, jak i międzynarodowo.

 

"Większość prac dotyczyła kosztów i wydajności pracy, które zminimalizowałyby koszty i zmaksymalizowały wykorzystanie aktywów, aby służyć naszym klientom i realizować nasze cele rozwojowe".

Daniel Blais,
Dyrektor Operacyjny na Amerykę Północną

Ponadto seria profesjonalnych kursów szkoleniowych uczy ludzi, jak usprawnić łańcuch produkcyjny przy użyciu zasad Lean Six Sigma. Specjalny 6-osobowy zespół LSS co roku podróżuje po całym świecie, aby uczyć ludzi technik poprawy konkretnych aspektów w zakładach, takich jak wydajnoś materiałowa, poziom usług, zwiększenie wydajności.

Aby rozwijać naszą zdolność do dostarczania szybkich i elastycznych usług, inwestujemy w nasz kapitał ludzki. Profesjonalne kursy szkoleniowe, które wzmacniają umiejętności przywódcze i techniczne naszych pracowników, są dla nas kluczowym celem. Chcemy umożliwić naszym pracownikom dalsze tworzenie produktów i usług zorientowanych na klienta. W tym celu uruchomiliśmy Sieć Dobrych Praktyk, a także dwie ważne inicjatywy szkoleniowe:

  1. Akademia Produkcyjna 
  2. Program Make It

Możesz przeczytać więcej na ten temat tutaj.