HV and Submarine Power Transmission

ZESTAWIENIE

Łączenie światowego postępu z globalną siłą

Do krajów, do miast, do domów. Na lądzie i pod powierzchnią mórz. Prysmian dostarcza światu energię i komunikację. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną i telekomunikacyjną oraz stałym przechodzeniem przemysłu na bardziej odnawialne i zrównoważone źródła energii, operatorzy systemów przesyłowych (OSP) są coraz bardziej zaangażowani w rozwój, rozbudowę i modernizację swoich sieci energetycznych. Wiąże się to z przesyłem energii za pośrednictwem połączeń międzysystemowych, które rozciągają się na lądzie i pod morzami, między krajami i kontynentami.

Nasze zaangażowanie w transformację energetyczną

Przejście z paliw kopalnych na energię odnawialną wymaga wydajnej, inteligentnej i solidnej sieci energetycznej, aby sprostać szczególnym wyzwaniom związanym z zarządzaniem tymi nieciągłymi źródłami energii. Interkonektory są coraz ważniejszą częścią sieci energetycznych, umożliwiając połączenia między krajami, a nawet kontynentami, aby ułatwić przepływ niedrogiej i czystej energii na duże odległości. Są one kluczową częścią transformacji energetycznej: wspierają wdrażanie większego, bardziej zintegrowanego, wydajnego i zrównoważonego systemu przesyłu energii. Podmorskie interkonektory Prysmian są wykonane z nowych, lżejszych materiałów i mogą schodzić głębiej pod morze niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze podziemne interkonektory wysokiego napięcia mogą wydajniej przesyłać energię na duże odległości od miejsca produkcji energii (np. morskich farm wiatrowych) do miejsca jej zużycia. Aby przyspieszyć wyścig do zerowej emisji CO2 netto, Prysmian planuje zainwestować ponad 450 milionów euro do 2022 roku w celu dalszej poprawy zrównoważonego rozwoju swojej organizacji i ańcucha dostaw oraz przyspieszenia rozwoju zaawansowanych technologii kablowych, a także aktywów i usług.

Lider innowacji

Prysmian jest liderem innowacji w dziedzinie podmorskich i podziemnych systemów kablowych wysokiego napięcia. Nasze laboratoria badawczo-rozwojowe stworzyły kabel podmorski z nowym syntetycznym pancerzem, który może być nawet o 50% lżejszy od innych, umożliwiając Prysmian wykonywanie ultra-głębokich instalacji lub do 3000 metrów w ekosystemach morskich wcześniej uważanych za niemożliwe. Do podziemnego przesyłu energii zaprojektowaliśmy nowe systemy kablowe HVDC ±525 kV, kwalifikowane z izolacją P-Laser i XLPE, o wyższej pojemności napięciowej i dużych przekrojach żył, aby zapewnić optymalne rozwiązania techniczne dla bardziej wydajnego, niezawodnego i przyjaznego dla środowiska przesyłu energii na duże odległości.

WIDEO

Leonardo da Vinci – Geniusz w ruchu

Prysmian ma obecnie w budowie czwarty statek, Leonardo da Vinci, który wzmocni flotę. Ten nowy strategiczny składnik aktywów skonsoliduje wiodącą pozycję Grupy w operacjach związanych z kablami podmorskimi, wzmacniając naszą główną rolę na rynkach połączeń międzysystemowych i morskich farm wiatrowych.

PROJEKTY

Subskrybuj Volta! Nasz kwartalny biuletyn to dogłębne spojrzenie na świat przesyłu energii oraz kabli i systemów.

Niekwestionowany światowy lider w dostarczaniu podziemnych i podmorskich kabli przesyłowych WN

Jesteśmy strategicznymi partnerami dla naszych klientów OSP, wspierając rozwój i produkcję sieci przesyłowych oraz pomagając ułatwić masowy przepływ energii elektrycznej z miejsca wytwarzania do podstacji elektrycznych. Czyniąc innowacje kamieniem węgielnym naszej pracy, a badania i rozwój stałą inwestycją, oferujemy zarówno systemy kablowe HVAC, jak i HVDC do przesyłu energii zarówno dla połączeń lądowych, jak i podmorskich.

Ale dostarczamy o wiele więcej... po integracji General Cable z Grupą Prysmian, możemy teraz wykorzystać siłę NSW i jej wieloletnie doświadczenie w zakresie światłowodowych kabli podmorskich, akcesoriów i rozwiązań.

WIDEO

Podziemne rozwiązania kablowe

Dogłębne zapoznanie się z systemem kabli podziemnych wysokiego napięcia i rozwiązaniami Prysmian Group. Prysmian Group jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie systemów kabli lądowych wysokiego napięcia i rozwiązań, które są podstawowymi elementami sieci energetycznych na całym świecie.

Jesteśmy więc teraz w lepszej pozycji niż kiedykolwiek, aby ściśle współpracować z wiodącymi światowymi operatorami sieci, którzy chcą stworzyć infrastrukturę komunikacyjną nowej generacji. Zasadniczo nasi klienci wymagają produktów i rozwiązań, które oferują najniższy możliwy wpływ na środowisko i najwyższą wartość dodaną - wraz z bezkompromisowym bezpieczeństwem i niezawodnością. I to właśnie zapewniamy.

WIDEO

Nasze zaangażowanie w morskie farmy wiatrowe

Zasoby energii odnawialnej są obfite i niewyczerpane. Jednym z zobowiązań Grupy Prysmian jest inwestowanie w morskie elektrownie wiatrowe, które mają fundamentalne znaczenie dla zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na bardziej ekologiczną energię.

NSW

Podmorskie rozwiązania telekomunikacyjne

Transmisja danych i komunikacja od dawna wykraczają poza granice lądu. W odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na transmisję telekomunikacyjną przez oceany, Prysmian rozszerzył swój zasięg, aby ponownie sta się światowym liderem.
Wraz z przejęciem General Cable, Grupa dodała do swojego portfolio możliwości i usługi Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (NSW).

NASZE RYNKI

Komponenty sieciowe

Korzystając z wieloletniego doświadczenia, Grupa Prysmian oferuje pełną gamę akcesoriów do wszystkich rodzajów kabli energetycznych. Jest to poparte specjalistycznymi usługami inżynieryjnymi, które pomagają spełnić wszelkie wymagania lub specyfikacje systemu zasilania.

NASZE RYNKI

Zasilanie z lądu

Produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego na morzu odgrywa istotną rolę w infrastrukturze energetycznej wielu krajów.

NASZE RYNKI

Systemy monitorowania zasobów

W sieciach przesyłowych WN i podmorskich systemy kablowe stanowią aktywa o wysokiej wartości, które należy chronić, a każdy nieprzesłany MW jest czynnikiem strat finansowych.

presentation-hv-submarine

PrysmianPowerLink Corporate Presentation

Kamienie milowe projektów WN i przesyłu podmorskiego dla Prysmian obejmują

Projekty Prysmian

close

Nasze mocne strony


Product Technology Innovation

Product Technology Innovation

Product Technology Innovation
Installation Capabilities

Installation Capabilities

Installation Capabilities
Production Facilities

Production Facilities

Production Facilities
Project Excellence

Project Excellence

Project Excellence
Q&HSE management & Sustainability

Q&HSE management & Sustainability

Q&HSE management & Sustainability
Smart Monitoring & Maintenance

Smart Monitoring & Maintenance

Smart Monitoring & Maintenance
World Map

Produkty

Znajdź odpowiednie produkty na podstawie kraju instalacji

Skontaktuj się z nami

Wybór kontaktów według działu

Dział marketingu