Our Business

Partner of the world's key players

Partner of the world's key players

Performance by Geographical area: results at 1 March 2022

Our Business Model

Prysmian Group promotes a business model based on the concept of shared value through a strategic approach that considers the following elements to be key: listening to and actively involving all internal and external stakeholders, dedicating constant attention to the evolving global and industry context, and planning for the future in a responsible manner that considers the environment and society.

  1. We are a public company and, as such, it is fundamental to align the interests of the Group with those of our stakeholders. We have always maintained open and transparent dialogue with our shareholders, employees, customers and suppliers, the institutions and the communities in which we work. In order to ensure their confidence and support, we strive to maintain high governance standards and practices: for example, 67% of Board members are independent. As a public company, the shareholders’ meetings of the Prysmian Group provide an important opportunity for discussion, involvement and agreement among all shareholders.
  1. We strive to align the management objectives of the Group with the sustainability KPIs and, to this end, we have adopted a scorecard that enables us to manage social, economic and environmental matters as a part of our business activities. The Prysmian Group’s scorecard comprises 14 objectives with a business impact. These are clear and measurable objectives identified with reference to 3 parameters: the 17 Sustainable Development Goals for 2030 (SDGs) defined by the United Nations, requests from major International Sustainability Indexes and the needs and expectations of our stakeholders, which are mapped each year via the Group’s stakeholder engagement initiatives.
  1. The incentive scheme for all managers within the Prysmian Group is linked to the achievement of objectives for the improvement of our ESG parameters. The 2020 Remuneration Policy adopted by the Group includes a system of variable remuneration based partly on performance on sustainability matters and, in particular, on the positioning of the Group in the three main sustainability indexes - Dow Jones Sustainability Index, CDP Index, EcoVadis Index - and partly on the progress made on implementing the action plans for three matters of importance to the business: the level of gender diversity in management, the reduction of CO2 emissions and occupational health and safety.

Przyspieszenie w zakresie zmian klimatycznych. "Zeroemisyjny" Prysmian do 2035 r. (Zakres 1 i 2)

Grupa Prysmian potwierdza swoją ambicję bycia jednym z wiodących graczy technologicznych w przejściu na odnawialne źródła energii i gospodarkę niskoemisyjną. 48% sprzedaży Grupy przypada na segmenty działalności i produkty, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Mając na celu wsparcie oczekiwanego przyspieszenia rozwoju nowych podmorskich i podziemnych połączeń energetycznych (głównie łączy i połączeń morskich farm wiatrowych), Grupa zaplanowała inwestycje rzędu 450 mln euro do 2022 r. (ponad 50% całkowitych inwestycji), które mają również na celu dalszą poprawę zrównoważonego rozwoju jej organizacji i łańcucha dostaw.

Grupa Prysmian ogłosiła również nową ambitną strategię klimatyczną, przyjmując cele oparte na nauce, zgodnie z wymogami Porozumienia Paryskiego i popierając ambicję biznesową (1,5°C) z celem "zero netto", który ma zostać osiągnięty w 2035 r. w odniesieniu do emisji generowanych przez jej działalność (zakres 1 i 2) oraz do 2050 r. w odniesieniu do emisji generowanych przez łańcuch wartości (zakres 3). Jedną z najważniejszych inicjatyw w tym obszarze jest zakład Grupy w Pikkala, zajmujący się głównie produkcją kabli dla morskich farm wiatrowych, który stanie się pierwszym zakładem o zerowej emisji netto, w którym 100% zużywanej energii będzie pochodzić z certyfikowanych źródeł odnawialnych.

PRYSMIAN POWERLINK

Nasze zaangażowanie w transformację energetyczną

Tworzenie wartości dla interesariuszy

Strategia Grupy Prysmian opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, na których opiera się tożsamość ESG Grupy. Zasady te są stosowane na każdym etapie łańcucha wartości Prysmian i są zarządzane poprzez model zarządzania ESG. W Grupie tworzenie wartości jest stymulowane przez znaczący wkład generowany przez podejście Prysmian w odniesieniu do trzech filarów tożsamości korporacyjnej: Ludzie, Kultura i Organizacja, Zrównoważone Innowacje i Lean Manufacturing oraz Rozszerzony Łańcuch Wartości. Wkłady te zasilają łańcuch wartości Grupy i pozwalają Prysmian tworzyć produkty, które mają potencjał do generowania wpływu poza organizacją, pomagając osiągnąć określone Cele Zrównoważonego Rozwoju. Tworzenie wartości Grupy nie może pomijać zewnętrznych czynników, które mają wpływ na działalność i wyniki Prysmian, takich jak transformacja energetyczna, cyfryzacja, niedobór zasobów i kwestie społeczne.

LUDZIE. KULTURA & ORGANIZACJA ZRÓWNOWAŻONE INNOWACJE & SZCZUPŁA PRODUKCJA ROZSZERZONY ŁAŃCUCH WARTOŚCI
+29% inwestycji w zdrowie i bezpieczeństwo Zrównoważony rozwój w centrum naszej strategii innowacji Terminowość dostaw na poziomie powyżej 94%
Bezpieczeństwo w środowisku pracy: bieżące testy; dystrybucja materiałów medycznych i środków ochrony indywidualnej Innowacyjny kabel P-Laser 525 kV HVDC Przeprojektowanie przepływów zaopatrzenia
Promowanie pracy zdalnej i jej rozszerzenie na wszystkich pracowników Kabel FlexRibbonTM, ultrakompaktowy kabel do instalacji zewnętrznych, który zawiera włókna niewrażliwe na zginanie. Zarządzanie logistyką w sytuacjach awaryjnych
Różnorodność pod względem płci i wieku oraz skupienie się na kulturze Alesea, inteligentny wirtualny asystent dla bębnów kablowych Ciągłość łańcucha dostaw
Obywatelstwo i odpowiedzialność społeczna PG Connect, cyfrowe i zrównoważone rozwiązanie oparte na "technologii rozszerzonej rzeczywistości" Stały dialog z klientami
Cyfryzacja działalności Akademii Kablee, platforma cyfrowa zapewniająca zrównoważone usługi, takie jak łączność na obszarach wiejskich German Corridors, projekt instalacji 2 300 km podziemnych kabli elektrycznych wysokiego napięcia, od Morza Północnego na południe Niemiec
Polityka wynagrodzeń dostosowana do celów ESG Projekt podmorskiego połączenia międzysystemowego między Kretą a Peloponezem

Cel komunikacyjny Grupy Prysmian

Dziś nie tylko dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości rozwiązania kablowe oparte na najnowocześniejszej technologii: oferujemy również doskonałość w realizacji, dziedzictwo zbudowane na wydajności i innowacyjności oraz zobowiązanie do zapewnienia zrównoważonego wzrostu i zysków. A wszystko, co robimy, koncentruje się wokół wspólnego celu. W Prysmian Group nasz cel jednoczy każdą osob w naszej firmie, zapewniając, że zmierzamy w kierunku wspólnej wizji: przyszłości, w której rozwiązujemy wyzwania związane z transformacją energetyczną, wszechobecną cyfryzacją i globalną elektryfikacją. Nasz cel daje udziałowcom, interesariuszom i klientom Grupy Prysmian zrozumienie misji naszej firmy. Pozwala im uczestniczyć we wpływie, jaki wywieramy na otaczający nas świat, i pokazuje wartość, jaką tworzy to dla nich i dla wszystkich, gdy stawiamy czoła światowym wyzwaniom i przyczyniamy się do lepszej przyszłości dla wszystkich.

Poszerzanie horyzontów dla Projektów Energetycznych

Przełamujemy granice w realizacji projektów kablowych. Nasze możliwości wykonawcze, zdolności produkcyjne i inwestycje w sprzęt oznaczają, że nie mamy sobie równych. Dostarczamy najnowocześniejsze rozwiązania dla podziemnych i podmorskich łączy kablowych wysokiego napięcia w najbardziej wymagających środowiskach na świecie.

Niezależnie od tego, czy chodzi o usługi "pod klucz" w zakresie budowy podmorskich łączy energetycznych dla dużych morskich farm wiatrowych w Niemczech, czy też o instalację kabli podmorskich na głębokości do 2000 metrów przy użyciu Giulio Verne, jednego z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie statków do układania kabli na świecie, przesuwamy możliwości we wszystkich obszarach na całym świecie.

Wyniki finansowe projektów


(EURO MILLION) 2017 2018 2019 2020 2021
SPRZEDAŻ 1,490 1,751 1,844 1,438 1,594
ADJ. EBITDA 266 101 228 186 210

Udział w rynku & Konkurencja

Zróżnicowane i innowacyjne Produkty Energetyczne

Oferujemy jeden z najbardziej kompletnych i obszernych asortymentów produktów na świecie. Nieustannie ewoluujemy, aby zaspokajać potrzeby naszych klientów, usprawniać operacje i stymulować rentowny wzrost. Dzięki naszym działom Energii & Infrastruktury (w tym dystrybucji energii oraz handlu & instalatorów) oraz komponentom przemysłowym i sieciowym  (w tym Specjalizacje i OEM, Windy, Motoryzacja i Komponenty sieciowe) jesteśmy w stanie zapewnić stały postęp w dostarczaniu energii na całym świecie.

Wyniki finansowe sektora energetycznego


(EURO MILLION) 2017 2018 2019 2020 2021
SPRZEDAŻ 4,880 8,139 8,027 7,207 9,557
ADJ. EBITDA 244 372 505 440 546

Pionierskie rozwiązania dla Telekomunikacji

Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów kabli telekomunikacyjnych, dostarczającym rozwiązania w zakresie okablowania światłowodowego, optycznego i miedzianego. Jesteśmy sercem wielu wiodących operatorów telekomunikacyjnych na świecie.

Postępy w zakresie rozwiązań technologicznych i innowacji w zakresie łączy szerokopasmowych, wraz z ciągłymi sukcesami naszych trzech jednostek biznesowych - Rozwiązania Telekomunikacyjne, Światłowody i Multimedia - stwarzają możliwości dla nowego wzrostu, połączeń i ulepszeń życia i pracy w każdym miejscu.

Wyniki finansowe branży telekomunikacyjnej


(EURO MILLION) 2017 2018 2019 2020 2021
SPRZEDAŻ 1,258 1,634 1,648 1,371 1,585
ADJ. EBITDA 214 295 274 214 220
2021 Sprzedaż według Obszaru Działalności
€12,736 million
 
2021 Sprzedaż według Obszaru Geograficznego
€12,736 million