Polityka dotycząca plików cookie

Polityka dotycząca plików cookie w Polsce

Wstęp

Niniejsza polityka wyjaśnia w jaki sposób niniejsza strona wykorzystuje pliki cookie w celu udzielania użytkownikom jasnych i stosownych informacji na temat opcji posiadanych przez użytkownika w zakresie kontroli tego, co się dzieje, kiedy wchodzi na stronę internetową. W treści polityki stosowany jest termin „pliki cookie” w odniesieniu do plików cookie i innych podobnych technologii objętych prawem (takich jak na przykład lokalne obiekty współdzielone, popularnie zwane „pliki cookie flash”, obrazy web beacons lub web bugs, w tym przezroczyste obrazki GIF). Zebrane informacje dotyczą danych, które pozwalają na identyfikację użytkowników lub osób odwiedzających stronę przez kojarzenie i przetwarzanie ich wraz z innymi danymi przechowywanymi przez osoby trzecie (takimi jak np. adres IP, domena i numery rejestracyjne komputera używanego przez osoby, łączące się ze stroną internetową). Dane te są wykorzystywane i przetwarzane jedynie w celach statystycznych.

Niniejszy dokument stanowi integralną i zasadniczą część polityki prywatności, a informacje w nim zawarte znajdują się także w ust. 13 włoskiego rozporządzenia z mocą ustawy nr 196 z 2003 r. (Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych, przepis prawa włoskiego wdrażający wyżej wymienione dyrektywy europejskie), jak również w polskiej Ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. oraz w Ustawie o prawie telekomunikacyjnym z 16 lipca 2004 r. Dlatego też zalecamy zapoznanie się z tym dokumentem.

Obowiązujące prawo

Przedmiotowa kwestia jest regulowana przez Europejską Dyrektywę 2002/58/WE, znowelizowaną przez Dyrektywę 2009/136/WE oraz wdrożoną przez przepisy prawa krajowego w krajach członkowskich Unii Europejskiej, która wymaga uzyskania zgody na stosowanie plików cookie i podobnych technologii.

Co to jest plik cookie?

Plik cookie jest niewielkim plikiem, zwykle składającym się z liter i liczb, pobieranym na urządzenie w momencie wejścia na stronę internetową. Następnie pliki cookie są przesyłane z powrotem na stronę, która je wygenerowała przy każdej kolejnej wizycie. Pliki cookie są przydatne, ponieważ umożliwiają stronie internetowej rozpoznanie urządzenia, z którego korzysta użytkownik.

Korzystanie z plików cookie i podobnych technologii od pewnego czasu stało się powszechne, a pliki cookie są szczególnie ważne przy świadczeniu wielu usług sieciowych. Dlatego też korzystanie z tego rodzaju technologii nie jest zabronione przez prawo, jednak wymagane jest, aby użytkownicy byli informowani o plikach cookie oraz mogli wybrać, które z nich akceptują.

Różne rodzaje plików cookie

Pliki cookie sesyjne i trwałe

Pliki cookie mogą wygasnąć po zakończeniu sesji przeglądarki (od momentu gdy użytkownik otworzy przeglądarkę do momentu wyjścia z przeglądarki), lub mogą być przechowywane przez dłuższy czas.

 

Pliki cookie sesyjne - umożliwiają stronom internetowym łączenie działań użytkownika w trakcie sesji przeglądarki. Mogą być wykorzystywane do rozmaitych celów, np. do zapamiętywania, co użytkownik umieścił w swoim koszu na zakupy w trakcie przeglądania strony internetowej. Mogą również być stosowane w celach bezpieczeństwa, kiedy użytkownik korzysta z usługi bankowości internetowej lub dla ułatwienia korzystania z poczty elektronicznej. Sesyjne pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki.

Korzystanie z tak zwanych sesyjnych plików cookie (które w żadnym przypadku nie są trwale przechowywane na komputerze użytkownika i zostają automatycznie usunięte po zamknięciu przeglądarki), ściśle ogranicza się do przekazywania danych (złożonych z losowych liczb tworzonych przez serwer), identyfikujących konkretną sesję i niezbędnych dla bezpiecznego i efektywnego poruszania się po stronie internetowej. Tak zwane sesyjne pliki cookie wykorzystywane na tej stronie internetowej unikają wszelkich innych metod komputerowych, które potencjalnie mogłyby naruszyć prywatność korzystania z internetu przez użytkowników.

 

Pliki cookie trwałe - są przechowywane na urządzeniu użytkownika pomiędzy sesjami przeglądarki, co umożliwia zapamiętywanie preferencji lub działań użytkownika na stronie (lub w niektórych przypadkach na różnych stronach). Trwałe pliki cookie mogą być stosowane do rozmaitych celów, w tym do zapamiętywania preferencji i wyborów użytkowników w trakcie korzystania ze strony.

 

Pliki cookie własne i osób trzecich – plik cookie może być „własny” lub „osoby trzeciej” w zależności od strony bądź domeny, na której plik cookie jest umieszczany. Pliki cookie własne to zasadniczo pliki cookie stworzone przez stronę internetową odwiedzoną przez użytkownika - stronę internetową wyświetlaną w oknie URL: tj. pliki cookie utworzone przez Prysmiangroup.com. Pliki cookie osób trzecich to pliki cookie, które zostały utworzone przez domenę inną niż odwiedzana przez użytkownika: tj. pliki cookie, które są tworzone przez inne strony internetowe niż Prysmiangroup.com. Jeżeli użytkownik odwiedza stronę internetową (np. Prysmiangroup.com), a inna firma tworzy plik cookie za pośrednictwem Prysmiangroup.com, będzie to plik cookie osoby trzeciej. 

Administrator danych

Prysmian S.p.A., jak określono w niniejszej Polityce prywatności, jest administratorem danych oraz ponosi odpowiedzialność za własne pliki cookie, tj. pliki cookie „własne”. Pliki cookie „osoby trzeciej” podlegają administracji spółek określonych w tabeli znajdującej się w niniejszym dokumencie.

Zgoda na korzystanie z plików cookie

Niektóre pliki cookie są ściśle niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania internetu i nie wymagają zgody użytkownika. Dotyczy to np. plików, które zapewniają szybkie i skuteczne ładowanie stron przez rozłożenie obciążenia pracą na różne komputery, bądź plików, które zapewniają bezpieczeństwo.

Inne pliki cookie są również istotne lub ważne, jednak nie są bezwzględnie konieczne, w związku z czym wymagają zgody użytkownika.

Zgodę użytkownika uzyskuje się za pośrednictwem różnych technik zastosowanych na tej stronie. Jeden z mechanizmów polega na kliknięciu odpowiedniego pola na banerze informującym o plikach cookie, umieszczonego na stronie docelowej.

Innym sposobem na odmówienie bądź udzielenie zgody na korzystanie z plików cookie jest ustawienie przeglądarki tak, aby ostrzegała o obecności plików cookie, pozwalając użytkownikowi zdecydować, czy wyraża zgodę na pliki cookie, czy nie. Możliwe jest również automatyczne odrzucanie wszystkich plików cookie przez uruchomienie odpowiedniej opcji na przeglądarce.

Każda przeglądarka zawiera instrukcje w tym celu.

Cofnięcie zgody

Zgoda na korzystanie z plików cookie może zostać cofnięta w każdym momencie, mimo tego, że cofnięcie zgody może mieć wpływ na funkcjonalność strony internetowej.

Pliki cookie, z których korzystamy

Przy obsługiwaniu swojej strony internetowej, Prysmian korzysta z plików cookie w celu oferowania usług, poprawy doświadczenia użytkownika, jak również opracowywania zbiorczych statystyk zbieranych z różnych powodów.

Te pliki cookie pozwalają nam odróżnić Cię od innych użytkowników strony internetowej, w celu zapewnienia optymalnej jakości przeglądania naszej strony internetowej. Pomagają nam także poprawić naszą stronę internetową.

Pliki cookie, z których korzystamy są plikami cookie „technicznymi” i „analitycznymi”. Pozwalają nam zidentyfikować i policzyć liczbę osób odwiedzających stronę, jak równie zobaczyć, ile osób odwiedzających porusza się po stronie w trakcie korzystania z niej. Dzięki temu możemy ulepszać naszą stronę internetową, zapewniając na przykład szybkie i łatwe znalezienie poszukiwanego produktu. Poniższa tabela obejmuje szczegółowe informacje na temat indywidualnych plików analitycznych cookie, które wykorzystujemy oraz sposobu ich identyfikacji.

Na niniejszej stronie internetowej wykorzystywane są typy plików cookie wymienione w poniższej tabeli:

a. techniczne: niezbędne do nawigacji na stronie oraz korzystania z niektórych funkcji (np. przechodzenia z jednej strony na inną, itd.).

b. analityczne: konieczne do przeprowadzenia statystycznej analizy liczby wejść na stronę. Informacje są zbierane w sposób łączny.

Niniejsza strona internetowa nie wykorzystuje plików cookie dla celów reklamy kierunkowej.

 

Nazwa

Domena

Rodzaj plików cookie

Opis

Okres przechowywania danych

SESSd41c95c0ecb065

501fd512764e024c52

prysmiangroup.com

Pliki cookie sesyjne

Identyfikator sesji.

-

__atuvc

prysmiangroup.com

Pliki cookie osób trzecich

Ten plik cookie jest kojarzony z widżetem społecznościowym AddThis, osadzanym na stronach internetowych w celu umożliwiania osobom odwiedzającym udostępniania treści na różnych platformach, służących współpracy i udostępnianiu. Przechowuje aktualizowany licznik udostępnień strony.

2 lata

__atuvs

prysmiangroup.com

Pliki cookie sesyjne

Ten plik cookie jest kojarzony z widżetem społecznościowym AddThis, powszechnie osadzanym na stronach internetowych w celu umożliwiania osobom odwiedzającym udostępniania treści na różnych platformach, służących współpracy i udostępnianiu.

2 lata

_ga

prysmiangroup.com

Pliki cookie osób trzecich

Ta nazwa pliku cookie jest kojarzona z Google Universal Analytics 

2 lata

_gat

prysmiangroup.com

Pliki cookie osób trzecich

Ta nazwa pliku cookie jest kojarzona z Google Universal Analytics 

2 lata

accept-cookies

prysmiangroup.com

Lokalne pliki cookie

Plik cookie wykorzystywany w trakcie nawigacji na stronie, w celu sprawdzania, czy użytkownik zaakceptował pliki cookie

1 rok

di2

.addthis.com

Pliki cookie osób trzecich

Ten plik cookie jest kojarzony z widżetem społecznościowym AddThis

2 lata

has_js

prysmiangroup.com

Pliki cookie osób trzecich

Plik cookie wykorzystywany w trakcie nawigacji na stronie, w celu sprawdzania, czy przeglądarka JS jest uruchomiona

Sesja

loc

.addthis.com

Pliki cookie osób trzecich

Ten plik cookie jest kojarzony z widżetem społecznościowym AddThis

2 lata

uid

.addthis.com

Pliki cookie osób trzecich

Ten plik cookie jest kojarzony z widżetem społecznościowym AddThis

2 lata

um

.addthis.com

Pliki cookie osób trzecich

Ten plik cookie jest kojarzony z widżetem społecznościowym AddThis

2 lata

uvc

.addthis.com

Pliki cookie osób trzecich

Ten plik cookie jest kojarzony z widżetem społecznościowym AddThis

2 lata

vc

.addthis.com

Pliki cookie osób trzecich

Ten plik cookie jest kojarzony z widżetem społecznościowym AddThis

2 lata

 

Niektóre z wykorzystywanych plików cookie są plikami cookie osób trzecich. Proces uzyskiwania zgody na korzystanie z tych plików cookie jest bardziej złożony, jednak robimy co w naszej mocy, aby udzielać użytkownikom prawidłowych informacji oraz umożliwić im dokonywanie świadomych wyborów dotyczących plików przechowywanych na ich urządzeniu.

Z tego powodu firma dostarcza adresy osób trzecich, do których wysyła prośby lub, w przypadku niepowodzenia, wskazuje sposób usunięcia plików cookie, których użytkownik nie chce zaakceptować.

Przepływ i przechowywanie danych

Dane dotyczące kontaktów sieciowych są przechowywane nie dłużej niż przez siedem dni za wyjątkiem przypadków, w których potrzebna jest weryfikacja przestępstw komputerowych powodujących uszkodzenie strony internetowej. Żadne informacje pochodzące z serwisu internetowego nie będą nigdy przekazywane ani rozpowszechniane wśród nieokreślonych odbiorców.

Aktualizacja polityki dotyczącej plików cookie

Polityka dotycząca plików cookie na naszej stronie internetowej może podlegać okresowej aktualizacji, zatem zalecane jest sprawdzanie niniejszego dokumentu przy każdym wejściu na stronę w celu uzyskania prawidłowych informacji na temat sposobu i powodu korzystania przez nas z plików cookie.

Więcej informacji dotyczących plików cookie, z których korzystamy

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookie tworzonych przez tę stronę, można uzyska, kierując stosowne zapytanie na adres e-mail: [email protected].

Data wejścia w życie ostatniej wersji polityki

Data wejścia w życie ostatniej wersji polityki: 24/04/2017