Submarine Telecom (NSW)

ZESTAWIENIE

Nadawanie nowej głębi danym i komunikacji

Transmisja danych i komunikacja od dawna wykraczają poza granice lądu. W odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na telekomunikację przesyłaną przez oceany, Prysmian rozszerzył swój zasięg, aby ponownie stać się światowym liderem.

Wraz z przejęciem General Cable, dodaliśmy możliwości i usługi NSW do swojego portfolio

NSW produkuje podwodne kable od 1899 roku, a w 1904 roku położyła swój pierwszy transatlantycki podmorski kabel telekomunikacyjny o długości około 7 993 kilometrów. Od tego czasu NSW stała się jednym z wiodących dostawców "pod klucz" najnowocześniejszych podmorskich systemów kablowych na całym świecie.

Grupa Prysmian - za pośrednictwem NSW - oferuje obecnie światłowodowe kable podmorskie, akcesoria i powiązane usługi inwestorom i wiodącym na świecie operatorom sieci, którzy coraz częściej decydują się na podejście punkt-punkt lub "pod klucz". Uznają oni, że oddając cały projekt w ręce wykwalifikowanego eksperta, unika się ryzyka wynikającego z braku doświadczenia w zarządzaniu projektami podmorskimi, a czas wprowadzenia produktu na rynek skraca się do minimum.

Jeśli chodzi o offshore Oil & Gas, rozszerzone możliwości Grupy są niezwykle korzystne

Rosnąca złożoność wymagań dotyczących transmisji danych (platforma-platforma, platforma-system kontroli podmorskiej i platforma-brzeg), wymagające technologie, takie jak "swobodnie pływające" platformy lub eksploracja podmorska, a także potrzeba wyższego poziomu niezawodności systemu, doprowadziły do opracowania nowych rozwiązań systemów telekomunikacyjnych dla przemysłu morskiego. Korzystając z technologii Prysmian/NSW, światłowodowe sieci podmorskie można łatwo dostosować do stale zmieniających się warunków biznesowych i włączyć do przyszłych koncepcji inżynieryjnych.

NSW - pełna historia

Dowiedz się więcej o innym światowym liderze w grupie Prysmian.

PODMORSKIE ROZWIĄZANIA TELEKOMUNIKACYJNE

Odwiedź sekcję telekomunikacyjną

Odkryj naszą sekcję rynkową poświęconą telekomunikacji.

Contact us

Select contacts by department

Marketing Department