Installation Capabilities & Submarine Solutions

Możliwości instalacyjne

Od płytkich do głębokich wód, od miękkich do twardych gleb, od pojedynczych kabli do wiązek kabli, mamy doświadczenie i zasoby, aby zapewnić kompletne rozwiązania dla wszystkich rodzajów instalacji kablowych.

Monitorowanie & Konserwacja

W coraz bardziej połączonym i zdecentralizowanym środowisku energetycznym kable podmorskie odgrywają kluczową rolę, umożliwiając przesył energii za pośrednictwem połczeń międzysystemowych lub z morskich farm wiatrowych.

Specjalizacje offshore

Nasze rozwiązania dla przemysłu naftowego i gazowego Offshore Subsea są specjalnie opracowane do najnowocześniejszych operacji w najtrudniejszych warunkach, takich jak wymagające projekty głębokowodne w brazylijskim obszarze Pre-Salt, zarówno w zastosowaniach statycznych, jak i dynamicznych.

Najbardziej wydajny kablowiec na rynku

World Map

Produkty

Znajdź odpowiednie produkty na podstawie kraju instalacji