Multimedia & Enterprise Networks

ZESTAWIENIE

Rozrywka i informacje na wyciągnięcie ręki

Wspieramy hurtowników, odsprzedawców i producentów OEM, oferując rozwiązania zaprojektowane tak, aby sprostać zarówno obecnym, jak i przyszłym wymaganiom - zawsze z absolutną niezawodnością i całkowitą elastycznością.

Wraz z niezawodnością i elastycznością, nasze rozwiązania są zaprojektowane dla większych przepustowości.

Produkujemy również:

  • Kable miedziane i światłowodowe do zastosowań na krótkich/średnich dystansach w biurach i centrach danych
  • Kable optyczne i miedziane do alternatywnych zastosowań, w tym kable studyjne dla radia, telewizji i filmu
  • Kable koncentryczne RF
  • Połączenia stacji bazowych i anten w sieciach komórkowych

FOCUS ON

CPR

Wspieramy potrzeby i wymagania klientów, inwestując w produkty o wyższej wartości dodanej i opracowując wysokowydajne kable, które są w pełni zgodne z najbardziej rygorystycznymi europejskimi wymogami CPR.

Rozporządzenie w sprawie produktów budowlanych

Rozporządzenie UE w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) obejmuje każdy produkt kablowy, który jest przeznaczony do stosowania w pracach budowlanych (Fix Installation), w tym zarówno w budynkach, jak i obiektach inżynierii lądowej i wodnej. Podlegają one wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień i/lub odporności na ogień. CRP stało się obowiązkowe dla kabli w dniu 1 lipca 2017 r.

World Map

Produkty

Znajdź odpowiednie produkty na podstawie kraju instalacji