Asset Monitoring

ZESTAWIENIE

Moc oparta na danych

Świat monitorowania, oceny stanu i zarządzania zasobami systemów elektrycznych przechodzi rewolucję, która może pomóc w zapobieganiu awariom i przerwom w świadczeniu usług, zwiększeniu czasu sprawności i bezpieczeństwa, zwiększeniu trwałości zasobów oraz znacznym obniżeniu kosztów konserwacji i ryzyka.

To rewolucja, która wykorzystuje niezwykłe możliwości Internetu Rzeczy, gdzie kluczowe parametry pomiarowe i dane dotyczące oceny stanu mogą być gromadzone i przechowywane w prywatnej chmurze, aby uzyskać do nich dostęp i udostępniać je zdalnie, umożliwiając skuteczne strategie konserwacji zasobów elektrycznych i uczenie się w celu ciągłego doskonalenia.

PRY-CAM jest szybszy, bardziej oparty na danych i skuteczniejszy niż wcześniej, rozwiązując problemy dziś i zapewniając naukę na przyszłość. Jest to szybka, elastyczna, niezawodna i przełomowa technologia w połączeniu z zestawem produktów elektronicznych, które umożliwiają pomiary online i gromadzenie danych kluczowych parametrów bez przerywania pracy, z bazą danych zawierającą ponad pięć milionów pomiarów, które nigdy nie były klasyfikowane i przechowywane, zanim zrobiła to firma Prysmian.

Diagnostyka & usługi związane z integralnością zasobów

Dzięki systemom i usługom PRY-CAM w zakresie oceny stanu i lokalizacji usterek udało się już zapobiec setkom awarii.

PRY-CAM wspiera klientw nie tylko produktami, ale także usługami świadczonymi bezpośrednio przez swoich ekspertów.

  • Zdalna analiza danych;
  • Pomiar wyładowań niezupełnych;
  • Uruchomienie systemów elektrycznych.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z członkiem zespołu.

Stacjonarne rozwiązania monitorujące

Aby sprostać rosnącym wyzwaniom związanym ze złożonością, niezawodnością, bezpieczeństwem i ciągłością dostaw systemów elektrycznych, nasi klienci stają się coraz bardziej zorientowani na dane, wymagając wsparcia rozbudowanej, potężnej i aktualnej bazy danych.

Wewnątrz

Monitorowanie zasobów


Portable SolutionsPrysmian Group Portable Solutions PRY CAM

Rozwiązania przenośne Prysmian Group Rozwiązania przenośne PRY CAM

Discover more
Medium Voltage Monitoring Systems

Systemy monitorowania średniego napięcia

Discover more
Optical Devices

Urządzenia optyczne

Discover more

Contact us

Select contacts by department

Prysmian Electronics Srl