Human Rights

OVERVIEW

Nasza odpowiedzialność w zakresie praw człowieka

Prysmian to firma oparta na ludziach, a nasz sukces w ciągu ostatnich 140 lat zosta zbudowany na umiejętnościach naszych pracowników. Są oni kluczem do tworzenia długoterminowej, zrównoważonej wartości dla wszystkich interesariuszy. Jako firma działająca na całym świecie, Grupa Prysmian podejmuje konkretne działania w celu zapewnienia poszanowania i ochrony praw człowieka wszystkich naszych pracowników oraz osób, na które ma wpływ nasza działalność biznesowa i łańcuch dostaw. W związku z tym przeprowadziliśmy kompleksowy plan audytu, przeprowadzając zarówno zdalne, jak i lokalne oceny w naszych zakładach, aby wykryć wszelkie potencjalne luki w międzynarodowych zasadach dotyczących praw człowieka.

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

Ochrona godności, wolności i równości wszystkich ludzi

Wierzymy, że ochrona godności, wolności i równości wszystkich ludzi leży u podstaw tego, kim jesteśmy jako firma. Odrzucamy wszelkiego rodzaju dyskryminację oraz wszelkie nielegalne działania. Nasza Polityka Praw Człowieka została opracowana w taki sposób, abyśmy działali w ramach Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Podstawowych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i starali się przestrzegać ich zalece we wszystkich naszych lokalizacjach.

Nasze podejście w zakresie praw człowieka

Nasze podejście do praw człowieka opiera się na trzech filarach.

Zobowiązanie: Poprzez nasze polityki, praktyki i wytyczne zobowiązaliśmy się do poszanowania i ochrony kilku podstawowych praw człowieka.

Należyta staranność: Oceniamy wpływ na prawa człowieka i śledzimy nasze wyniki, angażując w ten proces różne podmioty. Poddaliśmy 100% naszych zakładów badaniu due diligence pod kątem naruszeń praw człowieka.

Środki zaradcze: Zapewniamy dostęp do środków zaradczych i podejmujemy działania zapobiegawcze, takie jak szkolenia na tematy związane z prawami człowieka.

Prawa człowieka i dostawcy

Poza Grupą, Prysmian dąży do zapewnienia, że dostawcy również przestrzegają praw człowieka, stosując specjalny proces należytej staranności, który ocenia ryzyko na poziomie łańcucha dostaw. Dokładnie analizujemy ryzyko związane z dostawcami i surowcami, stosujemy standardy etyczne i polityki dotyczące takich tematów jak prawa człowieka i minerały konfliktowe oraz przyjmujemy odpowiedzialny kodeks postępowania biznesowego. Prysmian informuje dostawców o tych wytycznych na etapach rozpoznania i kwalifikacji. Prysmian przeprowadza audyty w celu monitorowania bazy dostawców, aby zapobiegać wszelkim naruszeniom, a w razie potrzeby podejmować zdecydowane działania - w tym ponownie rozważyć przyszłe partnerstwo handlowe z zaangażowanymi dostawcami.

Prawa człowieka w Grupie Prysmian

Jesteśmy globalnymi liderami w branży kablowej działającymi na całym świecie, w wielu różnych krajach i z wieloma różnymi społecznościami. Wierzymy, że ochrona godności, wolności i równości wszystkich ludzi leży u podstaw tego, kim jesteśmy jako firma. Odrzucamy wszelkiego rodzaju dyskryminację oraz wszelkie nielegalne akty i działania, takie jak korupcja, praca przymusowa lub praca dzieci, a także wspieramy pełną realizację rozwoju społeczno-gospodarczego.

Group's Helpline

Infolinia grupy

Group's Helpline
human-rights

Prawa człowieka

Prawa człowieka
Diversity and Inclusion

Różnorodność i integracja

Różnorodność i integracja